เบื้องหลังถ่ายแบบปฏิทิน 2016

3068

ชมเบื้องหลังถ่ายแบบปฏิทิน 2016
Ramita Calendar 2016 ( behind the scenes )
พญ. ฉัตรดาว จางวางกร

YouTube / Ramita Tvonline – via Iframely