กิจกรรม

news-18-1
รมิตาพากินลม ชมเล จ.กระบี่(25-27 /05/2019)

249 รูป

news-14
รมิตาพาเที่ยว เกาหลี-ปูซาน(4-7/11/2018)

411 รูป

news-13
งาน พลิกชีวิต 4.0(6-7/10/2018)

353 รูป

news-12
Ramita Tour จางเจี่ยเจี้ย (26-30 /03/2018)

512 รูป

news-11
งาน I LOVE RAMITA (13-14/01/2018)

478 รูป

news-10
คอร์ส RB1(19/11/2017)

33 รูป

news-9
คอร์ส RB1(18/11/2017)

250 รูป

news-8
“แบ่งฝันปันรัก ประจำปี 2017”

1 รูป

news-1
ทริปท่องเที่ยวเวียดนาม (27-29/10/2017)

222 รูป

news-2
คอร์ส RB1(17/9/2017)

199 รูป

news-3
คอร์ส RB1(16/9/2017)

128 รูป

news-5
คอร์ส RB2(5/8/2017)

159 รูป

news-4
คอร์ส RB2(6/8/2017)

139 รูป

news-6
คอร์ส RB1(8-9/4/2017)

78 รูป

news-7
งานสบายดีปี 2013 ณ.โรงแรมช้างเผือก สปป.ลาว

114 รูป