SBC เชียงใหม่

506

คอร์ส SBC ภาคเหนือ

จ.เชียงใหม่ 19/2/2017 ,จ.น่าน 21/2/2017

   โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เฟอร์โต พลัส พาตะลุย หลีเป๊ะ

นำทีมโดยท่าน CEO เด่นชัย  ฮงทอง  และแม่ทัพภาคเหนือ  โค้ช สุภาพร เทพวงศ์ /