รมิตาศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม

886

เมื่อวันที่ 3 ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บรรดาคณะโค๊ชและผู้บริหาร บริษัท รมิตา เฮลธ์แอนด์บิวตี้ จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม โดยทริปนี้ การเดินทางเต็มไปด้วยพลัง ความสนุกสนาน และความเป็นกันเอง นำทีมด้วย ท่านประธาน เค่งฮั่ว แซ่อื้อ ประธาน บริษัทฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร ของประเทศเวียดนาม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำมาปรับใช้กับการเกษตร ในท้องถิ่นของตนเอง ถือได้ว่าได้รับความรู้ และประสบการณ์อย่างเต็มที่เลยทีเดียว

ไปเวียดนามg