วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29, 2016
Slide background
Slide background

watercolor-hand-วิสัยทัศน์ (Vision )

  • มุ่งมั่นสร้างสรรค์รมิตาให้เป็นบริษัทเครือข่ายชั้นนำระดับโลก

watercolor-hand-พันธกิจ (Mission )

  • “สร้างคน” สร้างนักธุรกิจเงินล้านอย่างไม่สิ้นสุด
  • “สร้างองค์กร” สร้างธุรกิจเติบโตอย่างมีขั้นตอน
  • “สร้างลูกค้าถาวร” สร้างแบรนด์ “รมิตา”ให้อยู่ในใจมหาชนตลอดกาล
  • “สร้างความยั่งยืน” บริหารธุรกิจด้วยคุณธรรม

watercolor-hand-ค่านิยม ( Core Value )

  • มีเกียรติ ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ
  • มีความภาคภูมิใจ ภูมิใจในองค์กร ภูมิใจที่ได้ใช้ ภูมิใจที่ได้บอกกล่าว
  • มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ผสานพลังเป็นหนึ่ง
lineadt_2016
lineat_201e6
lineat_2g016
lineat_2016