วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 27, 2017
Screen Shot 2559-06-03 at 10.06.20 PM
mission-iconx copy

วิสัยทัศน์ (Vision )

มุ่งมั่นสร้างสรรค์รมิตาให้เป็นบริษัทเครือข่ายชั้นนำระดับโลก

mission-icon

พันธกิจ (Mission )

“สร้างคน” สร้างนักธุรกิจเงินล้านอย่างไม่สิ้นสุด
“สร้างองค์กร” สร้างธุรกิจเติบโตอย่างมีขั้นตอน
“สร้างลูกค้าถาวร” สร้างแบรนด์ “รมิตา”ให้อยู่ในใจมหาชนตลอดกาล
“สร้างความยั่งยืน” บริหารธุรกิจด้วยคุณธรรม

mission-icon copy

ค่านิยม ( Core Value )

มีเกียรติ ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ
มีความภาคภูมิใจ ภูมิใจในองค์กร ภูมิใจที่ได้ใช้ ภูมิใจที่ได้บอกกล่าว
มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ผสานพลังเป็นหนึ่ง

กิจกรรมของเรา

Ramita Promotion

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักธุรกิจรมิตา